How to build clever pharmacies?

1. VOORSTUDIE

Heel wat nieuwe apotheken worden ingericht op basis van de beschikbare ruimte. In een eerste fase wordt meteen alle beschikbare ruimte ingetekend met maximaal oog voor meubilair. ArsPharma gaat echter veel verder! Met de slogan “building clever pharmacies” wil ArsPharma een statement maken: ons doel is goed doordachte apotheken te realiseren in samenspraak met onze klanten en dit op basis van zowel strategisch als inhoudelijk advies.
Dit advies houdt niet alleen rekening met wat u als apotheker zelf wil, ook de verwachtingen van de klant en de opportuniteiten in de klantenzone worden gedetailleerd in kaart gebracht. Op basis van deze doorgedreven analyse gaan functionaliteit en commercieel rendement  hand in hand. Op deze manier wordt een duidelijk verschil gemaakt en onderscheidt u zich merkbaar van de concurrentie.

Tijdens de voorstudie wordt een grondplan uitgewerkt. Hierbij worden in de eerste plaats enkel de noodzakelijke ruimtes ingekleurd. Concreet gaat het hier onder meer over de back office, keuken, robot, labo, bureel,…Aan de hand van een aantal concrete simulaties en voorstellen wordt meteen duidelijk welke publieke ruimte beschikbaar is om optimaal en efficiënt in te vullen.